Introductie

Na de oprichting in 1976 heeft het koor nu een "vaste" bezetting van zo'n 40 tot 45 leden, woonachtig in Hengelo en omgeving.
Elke maandagavond (van 19.30 uur tot 21.30 uur) wordt er gerepeteerd in de kerkzaal van de Baptistengemeente aan de Jacob Catsstraat te Hengelo.
De leiding van deze avonden berust bij Anneke van Wassenhove.
Het koor organiseert eigen concerten en neemt op uitnodiging deel aan festiviteiten georganiseerd door andere koren, zowel in Hengelo als in de omgeving (zoals bijvoorbeeld de 3-mannenkoren concerten georganiseerd door de Groep Mannenkoren Regio Oost van de KCZB).

Tijdens deze medewerkingen komt de verscheidenheid van het repertoire tot uiting, met muziek in alle moderne talen, uit diverse landen. Een voorbeeld van een van onze optredens vindt u op:  http://www.youtube.com/watch?v=dJ0K46EXiBw  

Regelmatig wordt medewerking verleend aan kerkdiensten in de omgeving en ook deelgenomen aan de kerstviering in het Woolde als en aan de Kerstnachtdiensten.

De gezamenlijke interesse voor koormuziek (zowel geestelijk, klassiek als populair) wordt versterkt door een hechte onderlinge band.
Laat u overtuigen dat ook uw stem enthousiast kan meeklinken. Kom op een volgende maandagavond van 19.30 - 21.30 uur. Zie de agenda voor het huidige jaar (links in het menu) voor data van de openbare repetities.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze leden of met de secretaris
dhr. J.A. Roorda
tel. 074-242 99 23
e-mail: info@cmh-1976.nl

Neem contact op